Амоша Олександр Іванович (4 серпня 1937, Горлівка) — український економіст, академік Національної академії наук України (2003), доктор економічних наук (1985), заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту економіки промисловості НАН України. Лауреат Премії НАН України імені М. В. Птухи (2007). Лауреат Премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського (2002)

1960 року закінчив Донецький політехнічний інститут (спеціальність — гірничий інженер). У 1967 році захистив кандидатську, а в 1983 — докторську дисертацію на тему «Экономические проблемы повышения эффективности производства на основе улучшения условий и охраны труда».

Наукові дослідження Олександра Івановича присвячено проблематиці регіоналістики, розробці концепцій переходу країни до ринкових відносин, пошуку шляхів досягнення оптимального поєднання територіального і галузевого аспектів управління, економічним проблемам екології та ресурсозбереження.

Автор (співавтор) понад 200 наукових праць, у тому числі більш як 20 монографій. Головний редактор науково-практичного журналу «Економіка промисловості». Член редакційної колегії журналу «Схід» (Серія «Економіка»).

Опонент докторської дисертації Олександра Єфремова.

Закрыть меню